Digitala hållbarhetsredovisningar

Gör stort intryck med litet avtryck! En hållbarhetsredovisning borde väl vara digital? Er digitala redovisning blir lättare att distribuera – ni kan skicka ut länkar till separata delar av redovisningen, den kan bli interaktiv och rörlig och länka till vad ni vill.

Redovisningen går att hålla aktuell och uppdaterad, det blir lättare att göra en ny året därpå, och den är snällare mot miljön än en tryckt. Och sist men inte minst – er digitala redovisning kommer att göra stort intryck!

Digitala hållbarhetsredovisningar designas och byggs av Caro Design. Är ni intresserade av att göra er nästa redovisning digital?

Aktuella redovisningar

2022

Sveriges Stärkelseproducenter

Everything we do at Sveriges Stärkelseproducenter originates in nature. To us, it feels obvious that we should do everything we can to promote environmental well-being.